Uchwały ZG ZKwP - 19.11.2017 r.

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 19.11.2017 r. podjął następujące uchwały:
1.
Zgodnie z nowelizacją Statutu (§ 27 ust. 2 ) powołał w głosowaniu tajnym pana Grzegorza Werona
na członka Prezydium Zarządu Głównego.
2.
Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie odznak honorowych Związku.
3.
Zdecydował, że wysokość składki podstawowej w roku 2018 pozostaje bez zmian
-
70 zł. Zmianie nie ulega również wysokość pozostałych opłat, ustalanych przez Zarząd Główny.
4.
Ustalił opłatę za kwalifikację do hodowli zgodnie z załącznikiem nr 15 (dopuszczenie do hodowli psów i suk z wadami nabytymi) obowiązującą w roku 2018 w wysokości 1000 zł od psa. Opłatę za przegląd wnosi się na rzecz oddziału Związku organizującego przegląd.
5.
Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów o dopuszczenie psów z kopiowanymi uszami/ogonami do udziału w imprezach organizowanych pod patronatem GKSP; dotyczy psów
urodzonych w Polsce przed 01.01.2012 r. oraz psów urodzonych w krajach, w których kopiowanie jest legalne.
6.
Zatwierdził wniosek Klubu Doga Niemieckiego o organizację w Polsce: Środkowoeuropejskiej Wystawy Dogów Niemieckich w 2019 roku oraz Europejskiej Wystawy Dogów Niemieckich w roku
2020.
7.
Zatwierdził termin Wystawy Championów w 2020 roku - 23.02.2020; organ izuje oddział w Lesznie.

Script logo